نحوه خرید چادر

خرید چادر مشکی زنانه با توجه به تنوع آنها و نیاز هر فرد متفاوت بوده و در بعضی موارد مشکل می باشد,ما انواع آن رامعرفی مینماییم تا خریدتان قدری سهل گردد.

مادر فیزیک ایران

آلنوش تریان نخستین فیزیکدان ایرانی بود که به مادر نجوم و بانوی اختر فیزیک ایران ملقب گردیده‌ است, با هم در رابطه با این زن نام آور بخوانیم.