چادر کیمیا

چادر کیمیا

چادر کیمیا انحصاری و متعلق به حجاب حدیث بوده و به گونه ای ست که شبیه به مانتو دیده می شود چرا که بدنه آن شباهتی به مانتو های نیمه کلوش داشته و با زیپی جلوی محصول بسته می شود, شالی که از پشت گردن به آن متصل شده و تا ران ها امتداد می یابد, طرح کلی آن در گونه چادرها بسیار کمیاب است و همین تمایز مسبب نام نهادنش می باشد.

“نکته”

نقشهای گوناگون این مدل با پارچه های زیر در فروشگاه موجود می باشد:

1)کن کن آیتک ژاپن

2)کن کن ندا

3)کن کن ژرژت

4)مهارجه(اصل ژاپن)

5)حریرالاسود

برای خرید آسان لطفا لینک زیر را بفشارید:

1) طرح مذکور کن کن آیتک

2) طرح مذکور کن کن ندا

3) طرح مذکور کن کن ژرژت

4) طرح مذکور مهارجه

5) طرح مذکور حریرالاسود

“لینک خرید, بر روی تصویر”

                 لینک مشخصات پارچه ها