چادر ملی

چادر ملی

اگر بتازگی می‌خواهید پوشش چادر را انتخاب کنید، بهترین انتخاب شما می‌تواند چادر ملی باشد.

چادر ملی برگرفته از چادر ساده (سنتی) است, با این تفاوت که دارای آستین هایی برای بیرون آوردن دست ها بوده و جلوی آن با تعدادی دکمه بسته می شود و در قیاس با چادر دانشجویی حالتی اندامی تر و ظاهری شبیه به مانتو داشته که هنگام انجام امور روزمره آزادی عمل بیشتری را برایتان فراهم خواهد کرد.

“نکته”

نقشهای گوناگون از این مدل با پارچه های زیر در فروشگاه موجود می باشد:

1) کن کن ژرژت

2) حریرالاسود(کرپ)

“لینک خرید بر روی تصویر”

                    لینک مشخصات پارچه ها