چادر ملکه

چادر ملکه 

با خرید چادر ملکه حریرالاسود حجاب حدیث با پارچه حریرالاسود کره ایی تهیه شده است,چادر ملکه با اقتباس از چادر صدفی طراحی شده و انحصاری می باشد,همانند چادر صدفی کناره های آن دراپه دارد و چادر یک تکه دوخته شده است, با این تفاوت که از زیر چانه چیزی شبیه یقه برای آن در نظر گرفته شده است و از قسمت ابتدای سمت راست آن به پایین زیپ میخورد و این مورد,هم به سهولت استفاده در آن می افزاید هم پوشش مناسبی به حساب می آید.

“نکته”

نقشهای گوناگون این مدل با پارچه های زیر در فروشگاه موجود می باشد:

1)کن کن ندا

2)حریرالاسود(کرپ)

3)کن کن ژرژت

4)کن کن آیتک ژاپن

5)مهارجه(اصل ژاپن)

برای خرید آسان لطفا لینکهای زیر را بفشارید:

1) طرح مذکور کن کن ندا

2) طرح مذکور حریرالاسود

3) طرح مذکور کن کن ژرژت

4) طرح مذکور کن کن آیتک

5) طرح مذکور مهارجه

“لینک خرید, بر روی تصویر”

                    لینک مشخصات پارچه ها