چادر مروارید

چادر مروارید

چادر مروارید انحصاری و متعلق به حجاب حدیث بوده و برش آن با اقتباس از چادر دانشجویی صورت پذیرفته است,مواردی که این مدل را از مدل دانشجویی متمایز می سازد, طرح کیمانو گونه آن به نحوی که در امتداد آستین ها دو مچ تعبیه گردیده و درز کنار محصول با مغزی ها و نقشی بسیار شیک مزین شده و بیرون از چادر دوخته شده است.

“نکته”

این مدل با پارچه زیر در فروشگاه موجود می باشد:

1)مهارجه(اصل ژاپن)

2)حریرالاسود

3)کن کن ندا

4)کن کن آیتک ژاپن

5)کن کن ژرژت

برای خرید آسان لطفا لینک زیر را بفشارید:

1) طرح مذکور مهارجه

2) طرح مذکور حریرالاسود

3) طرح مذکور کن کن ندا

4) طرح مذکور کن کن آیتک

5) طرح مذکور کن کن ژرژت

“لینک خرید, بر روی تصویر”

                    لینک مشخصات پارچه ها