چادر لبنانی

چادر لبنانی

چادر لبنانی بسیار شیک و راحت بوده و برش آن با اقتباس از چادر عبا صورت پذیرفته است.

علت محبوبیت آن میان قشر عمده جامعه باحجاب, عرض کم آن, آستینها, قاب بالای سر, بند جلوی آن و در عین حال پوشش مناسبش می باشد.(تنها تفاوت این مدل در قیاس با مدل عربی آستیندار قاب بالای سر و بند جلوی چادر جهت بستن آن است, به اینگونه که کمک میکند یک لایه از چادر به زیر دیگری رفته و جلوی آن کاملا محفوظ شود.)

“نکته”

نقشهای گوناگون چادر لبنانی با پارچه های زیر در فروشگاه موجود می باشد:

1)مهارجه ژاپن اصل

2)کن کن آیتک ژاپن

3)کن کن عروس

4)کن کن ژرژت

5)کن کن نانو

6)کن کن ندا

7)حریرالاسود(کرپ)

8)ساتن

“لینک خرید, بر روی تصویر”

                    لینک مشخصات پارچه ها