چادر لبنانی

چادر لبنانی

چادر لبنانی بسیار شیک و راحت بوده و برش آن با اقتباس از چادر عبا صورت پذیرفته است.

علت محبوبیت آن میان قشر عمده جامعه باحجاب, عرض کم آن, آستینها, قاب بالای سر, بند جلوی آن و در عین حال پوشش مناسبش می باشد.(تنها تفاوت این مدل در قیاس با مدل عربی آستیندار قاب بالای سر و بند جلوی چادر جهت بستن آن است, به اینگونه که کمک میکند یک لایه از چادر به زیر دیگری رفته و جلوی آن کاملا محفوظ شود.)

“نکته”

نقشهای گوناگون چادر لبنانی با پارچه های زیر در فروشگاه موجود می باشد:

1)مهارجه ژاپن اصل

2)کن کن آیتک ژاپن

3)کن کن ژرژت

4)کن کن ندا

5)حریرالاسود(کرپ)

برای خرید آسان لطفا بر لینک های زیر کلیک نمایید:

1) طرح مذکور مهارجه

2) طرح مذکور کن کن آیتک

3) طرح مذکور کن کن ژرژت

4) طرح مذکور کن کن ندا

5) طرح مذکور حریرالاسود

“لینک خرید, بر روی تصویر”

                    لینک مشخصات پارچه ها