چادر قجری

چادر قجری

این مدل یکی از قدیمترین ها در ایران می باشد و به دلیل استفاده بانوان در دوران حکومت قاجار با نام چادر قجری شناخته شده است.

از دلایل محبوبیت چادر قجری ما بین جامعه با حجاب, طراحی آن است, چرا که به گونه ایی دوخته شده که همانند چادر ساده “سنتی” از پشت یکدست و از روبره دو تکه می باشد که با کمربندی بر روی کمر بسته شده و دستک ها به همراه چین جلوی محصول, زیبایی منحصری را به آن بخشیده است.

“نکته”

نقشهای گوناگون این مدل با پارچه های زیر در فروشگاه موجود می باشد:

1)کن کن ژرژت

2)حریرالاسود(کرپ)

3)مهارجه(اصل ژاپن)

4)کن کن آیتک ژاپن

5)کن کن ندا

برای خرید آسان لطفا بر لینک های زیر کلیک نمایید:

1) طرح مذکور مهارجه

2) طرح مذکور کن کن آیتک

3) طرح مذکور کن کن ژرژت

4) طرح مذکور کن کن ندا

5) طرح مذکور حریرالاسود

“لینک خرید, بر روی تصویر”

                    لینک مشخصات پارچه ها