چادر عربی آستین دار

چادر عربی آستین دار

این مدل بسیار شیک و راحت بوده و برش آن با اقتباس از چادر عبا صورت پذیرفته است.

علت محبوبیت چادر عربی آستین دار میان قشر عمده جامعه باحجاب, عرض کم آن, آستینها و در عین حال پوشش مناسبش می باشد.(این مدل برای بانوانی که عرض عربی اصیل را نمی پسندند طراحی شده که به دلیل وجود آستین هایش کم عرض شده است)

“نکته”

نقشهای گوناگون این مدل با پارچه های زیر در فروشگاه موجود می باشد:

1)مهارجه ژاپن اصل

2)کن کن آیتک ژاپن

3)کن کن عروس

4)کن کن ژرژت

5)کن کن نانو

6)کن کن ندا

7)حریرالاسود(کرپ)

8)ساتن

“لینک خرید, روی تصویر”

                    لینک مشخصات پارچه ها