چادر عبا

چادر عبا

این مدل طرح اصلی اش متعلق به عراق بوده ولی با نام‌های « چادر جده» یا «عربی اصیل» نیز شناخته می شود,چادر عبا نیز مانند اغلب چادرهای عربی آزاد و راحت بوده و میان جامعه با حجاب, طرفداران ویژه ایی دارد,هچنین حجاب حدیث این مدل را با پارچه های مختلف و تزیین های گوناگون تفکیک نموده و عرضه می نماید که در تصاویر زیر قابل روئیت می باشند.

“نکته”

نقشهای گوناگون این مدل با پارچه های زیر در فروشگاه موجود می باشد:

1)مهارجه ژاپن اصل

2)کن کن آیتک ژاپن

3)کن کن ژرژت

4)کن کن ندا

5)حریرالاسود(کرپ)

برای خرید آسان لطفا بر لینک های زیر کلیک نمایید:

1) طرح مذکور مهارجه

2) طرح مذکور کن کن آیتک

3) طرح مذکور کن کن ژرژت

4) طرح مذکور کن کن ندا

5) طرح مذکور حریرالاسود

6) طرح مذکور کن کن ندا سنگدوزی

7) طرح مذکور کن کن ندا تمام جواهردوزی مختصر

8) طرح مذکور کن کن ندا مچ جواهردوزی

9) طرح مذکور کن کن ندا تمام جواهردوزی

10) طرح مذکور کن کن ندا قیطاندوزی

11) طرح مذکور کن کن ندا گلدوزی

12) طرح مذکور کن کن ندا گلدار برجسته

“لینک خرید, بر روی تصویر”

                    لینک مشخصات پارچه ها