چادر عبا پرنسسی

چادر عبا پرنسسی

این مدل انحصاری و متعلق به حجاب حدیث بوده و برش آن با اقتباس از چادر عبا صورت پذیرفته است.

مواردی که چادر عبا پرنسسی را از مدل عبا متمایز می سازد, آستین های آن می باشد که بصورت مستطیل تعبیه گردیده و نقش موجود بر روی آن که درخشان ترش می سازد,هچنین حجاب حدیث چادر عبا پرنسسی را با پارچه های مختلف و تزیین های گوناگون تفکیک نموده و عرضه می نماید که در تصاویر زیر قابل روئیت می باشند.

“نکته”

این مدل با پارچه زیر در فروشگاه موجود می باشد:

1)کن کن آیتک ژاپن

2)کن کن ژرژت

3)کن کن ندا

4)حریرالاسود

5)مهارجه(اصل ژاپن)

برای خرید آسان لطفا لینک زیر را بفشارید:

1) مدل مذکور کن کن آیتک ژاپن

2) مدل مذکور کن کن ژرژت

3) مدل مذکور کن کن ندا

4) مدل مذکور حریرالاسود

5) مدل مذکور مهارجه(اصل ژاپن)

6) مدل مذکور کن کن ندا گل و سنگ

7) مدل مذکورکن کن ندا گلدوزی برجسته

“لینک خرید, بر روی تصویر”

                    لینک مشخصات پارچه ها