چادر عبا مچدار

چادر عبا مچدار

این مدل طرح اصلی اش متعلق به عراق بوده ولی با نام‌های « چادر جده» یا «عربی اصیل» نیز شناخته می شود,تنها تمیایز چادر عبا مچدار نسبت به مدل برگرفته از آن,مچهای این مدل می باشد, این مدل نیز مانند اغلب چادرهای عربی آزاد و راحت بوده و میان جامعه با حجاب, طرفداران ویژه ایی دارد.

“نکته”

نقشهای گوناگون این مدل با پارچه های زیر در فروشگاه موجود می باشد:

1)کن کن ندا

برای خرید آسان لطفا بر لینک های زیر کلیک نمایید:

1) طرح مذکور کن کن ندا

“لینک خرید, بر روی تصویر”

                    لینک مشخصات پارچه ها