چادر شیدا

چادر شیدا

چادر شیدا شباهت بسیاری به چادر دانشجویی دارد با این تفاوت که علاوه بر شکافهای تعبیه شده در آن مچ دار بوده که تا حدی جایگزین مناسبی برای ساق دست می باشد, از این رو بانوان گرامی به سهولت می توانند از دو دست خود استفاده نمایند.

“نکته”

نقشهای گوناگون چادر شیدا با پارچه های زیر در فروشگاه موجود می باشد:

1)مهارجه ژاپن اصل

2)کن کن آیتک ژاپن

3)کن کن ژرژت

4)کن کن ندا

5)حریرالاسود(کرپ)

برای خرید آسان لطفا بر لینک های زیر کلیک نمایید:

1) طرح مذکور مهارجه

2) طرح مذکور کن کن آیتک

3) طرح مذکور کن کن ژرژت

4) طرح مذکور کن کن ندا

5) طرح مذکور حریرالاسود

“لینک خرید, بر روی تصویر”

                    لینک مشخصات پارچه ها