چادر شنلی

چادر شنلی

چادر شنلی انحصاری و متعلق به حجاب حدیث می باشد,چادر شنلی دارای بدنه ایی راسته, زیپی که جلوی آن را می بندد , آستین های کلوش و کلاهی ست که آن را به مراتب برای استفاده در مجالس ویژه می سازد.

“نکته”

این مدل با پارچه زیر در فروشگاه موجود می باشد:

1)کن کن ندا

2)حریرالاسود (کرپ)

3)کن کن ژرژت

4)مهارجه (اصل ژاپن)

5)کن کن آیتک (ژاپن)

برای خرید آسان لطفا لینک زیر را بفشارید:

1) طرح مذکور کن کن ندا

2) طرح مذکور حریرالاسود (کرپ)

3) طرح مذکور کن کن ژرژت

4) طرح مذکور مهارجه (اصل ژاپن)

5) طرح مذکور کن کن آیتک (ژاپن)

“لینک خرید, بر روی تصویر”

                    لینک مشخصات پارچه ها