چادر شال دار مریمی

چادر شال دار مریمی

چادر شال دار مریمی به علت داشتن شال از زیبایی خاصی برخوردار میباشد,علت محبوبیت چادر شال دار مریمی میان بانوان, سهولت در استفاده آن, شباهتش به مانتو و نوع دوخت آن است.

زیرا بر خلاف چادر شالدار معمولی عرض شال آن بیشتر, اختلاف اندازه قسمت تهتانی شال نسبت به بدنه بوده و زیپش همانند مانتو از داخل دوخته شده است, که مجموع این عنوانین چادری خوش طرح و دوخت را به ارمغان آورده است.

“نکته”

نقشهای گوناگون از این مدل با پارچه های زیر در فروشگاه موجود می باشد:

1) کن کن ژرژت

2) حریرالاسود(کرپ)

3)مهارجه(اصل ژاپن)

4)کن کن ندا

5)کن کن آیتک ژاپن

برای خرید آسان لطفا بر لینک های زیر کلیک نمایید:

1) طرح مذکور کن کن ژرژت

2) طرح مذکور حریرالاسود

3) طرح مذکور مهارجه

4) طرح مذکور کن کن ندا

5) طرح مذکور کن کن آیتک

“لینک خرید بر روی تصویر”

                    لینک مشخصات پارچه ها