چادر سما

چادر سما

چادر سما انحصاری و متعلق به حجاب حدیث بوده و به گونه ای ست که شبیه به مانتو دیده می شود چرا که بدنه آن شباهت به مانتو های نیمه کلوش داشته و با زیپی جلوی محصول بسته می شود, شالی که از پشت گردن به آن متصل شده و تا ران ها امتداد می یابد, طرح کلی آن در گونه چادرها بسیار کمیاب است و همین تمایز مسبب نام نهادنش می باشد,چادر سما کاملا شبیه به چادر کیمیا بوده و تنها تفاوت آنها طول شالشان می باشد شال این مدل کوتاهتر میباشد.

“نکته”

نقشهای گوناگون این مدل با پارچه های زیر در فروشگاه موجود می باشد:

1)کن کن آیتک ژاپن

2)کن کن ژرژت

3)کن کن ندا

4)مهارجه(اصل ژاپن)

5)حریرالاسود

برای خرید آسان لینکهای زیر را بفشارید:

1) طرح مذکور کن کن آیتک ژاپن

2) طرح مذکور کن کن ژرژت

3) طرح مذکور کن کن ندا

4) طرح مذکور مهارجه(اصل ژاپن)

5) طرح مذکور حریرالاسود

“لینک خرید, بر روی تصویر”

                 لینک مشخصات پارچه ها