چادر ستایش

چادر ستایش

چادر ستایش با اقتباس از یکی از قدیمترین مدلهای چادر در ایران با نام قجری طراحی شده است,از دلایل محبوبیت چادر ستایش ما بین جامعه با حجاب, طراحی آن است, چرا که به گونه ایی دوخته شده که همانند چادر ساده “سنتی” از پشت یکدست و از روبره دو تکه می باشد که با کمربندی بر روی کمر بسته شده و دستک ها به همراه چین جلوی محصول, زیبایی منحصری را به آن بخشیده است,موردی که آن را از چادر قجری متمایز می سازد تنها درز جلوی چادر است که در این طرح حذف گردیده است.

“نکته”

نقشهای گوناگون این مدل با پارچه های زیر در فروشگاه موجود می باشد:

1)کن کن ژرژت

2)حریرالاسود(کرپ)

3)مهارجه(اصل ژاپن)

4)کن کن آیتک ژاپن

5)کن کن ندا

برای خرید آسان لطفا لینکهای زیر را بفشارید:

1) طرح مذکور کن کن ژرژت

2) طرح مذکور حریرالاسود

3) طرح مذکور مهارجه

4) طرح مذکور کن کن آیتک

5) طرح مذکور کن کن ندا

“لینک خرید, بر روی تصویر”

                    لینک مشخصات پارچه ها