چادر ساجده

چادر ساجده

چادر ساجده انحصاری و متعلق به حجاب حدیث بوده و برش آن با اقتباس از چادر لبنانی صورت پذیرفته است.

مواردی که این مدل را از مدل لبنانی متمایز می سازد, قاب مستطیل گونه و نقش روی آن, دوخت نواری جلوی محصول که دو دوخت می باشد و آستین هایش که طرحی بسیار شیک بر روی آن نقش بسته است.

“نکته”

این مدل با پارچه های زیر در فروشگاه موجود می باشد:

1)کن کن ژرژت

2)کن کن آیتک ژاپن

3)کن کن ندا

4)حریرالاسود

5)مهارجه(اصل ژاپن)

برای خرید آسان لطفا لینک زیر را بفشارید:

1) طرح مذکور کن کن ژرژت

2) طرح مذکور کن کن آیتک ژاپن

3) طرح مذکور کن کن ندا

4) طرح مذکور حریرالاسود

5) طرح مذکور مهارجه

“لینک خرید, بر روی تصویر”

                    لینک مشخصات پارچه ها