چادر دانشجویی

چادر دانشجویی

این مدل همانگونه که از نامش هویداست, میان قشر دانشجو محبوبیت ویژه ایی دارد.

شایان الذکر است چادر دانشجویی شباهت بسیاری به چادر ساده”سنتی” دارد با این تفاوت که شکافهایی در آن تعبیه شده که بانوان بتوانند براحتی از دو دست خود بدون دگرگونی فرم چادر, استفاده نمایند.

“نکته”

نقشهای گوناگون این مدل با پارچه های زیر در فروشگاه موجود می باشد:

1)مهارجه ژاپن اصل

2)کن کن آیتک ژاپن

3)کن کن ژرژت

4)کن کن ندا

5)حریرالاسود(کرپ)

برای خرید آسان لطفا بر لینک های زیر کلیک نمایید:

1) طرح مذکور مهارجه

2) طرح مذکور کن کن آیتک

3) طرح مذکور کن کن ژرژت

4) طرح مذکور کن کن ندا

5) طرح مذکور حریرالاسود

“لینک خرید بر روی تصویر”

                    لینک مشخصات پارچه ها