چادر حسنی

چادر حسنی

این مدل کاملا شبیه به چادر قاجاری می باشد, با این تفاوت که دستکهایش آزاد نبوده و به کمر آن منتحی می شود.

از دلایل محبوبیت چادر حسنی ما بین جامعه با حجاب, طراحی آن است, چرا که به گونه ایی دوخته شده که همانند چادر ساده “سنتی” از پشت یکدست و از روبره دو تکه می باشد که با کمربندی بر روی کمر بسته شده و دستک های منتحی به کمر محصول,  جلوه تازه و منحصرتری در قیاس با چادر قاجاری به آن بخشیده است.

“نکته”

نقشهای گوناگون این مدل با پارچه های زیر در فروشگاه موجود می باشد:

1) مهارجه ژاپن اصل

2) کن کن آیتک ژاپن

3) کن کن ژرژت

4) کن کن ندا

5) حریرالاسود(کرپ)

برای خرید آسان لطفا بر لینک های زیر کلیک نمایید:

1) طرح مذکور حریرالاسود

2) طرح مذکور مهارجه

3)طرح مذکور کن کن ژرژت

4)طرح مذکور کن کن ندا

5)طرح مذکور کن کن آیتک 

“لینک خرید, بر روی تصویر”

                    لینک مشخصات پارچه ها