همه نکات مهم درباره پنس لباس

همراهان ارجمند آموزشهای حجاب حدیث در این مقاله به همه نکات مهم درباره پنس لباس میپردازیم,پنسها(ساسونها) در لباس نقش بسزایی را ایفا می کنند, اهمیت آن به این علت است که به وجود آورنده حجم، برش ها و خطوط روی لباس هستند, در این جاهمه نکات مهم درباره پنس لباس را که به افزایش کیفیت دوخت پنس کمک خواهند کرد، ذکر می نماییم .

همه نکات مهم درباره پنس لباس

هنگام دوخت پنس از قسمت پهن تر روع کنید و بتدریج پنس را باریک تر نمایید تا به نوک آن برسد, ابتدای آن را دو بار چرخ کنید تا دوخت محکم شود و در انتها ، «10 سانتی متر»از نخ قرقره را باقی بگذارید,انتهای شلال چرخ را چند بار گره بزنید.

همه نکات مهم درباره پنس لباس

پس از اتمام دوخت، نخ اضافی را بچینید, در صورتی که پنس پهن و یا پارچه ضخیم باشد ( پهنای پنس ضخامت ایجاد می کند ) ، باید حدود «2 سانتی متر» از پایین پنس را رها کنید و بقیه را به صورت مساوی و موازی با دوخت پنس ، با فاصله ، بچینید.

همه نکات مهم درباره پنس لباس

پس از اتمام دوخت و چیدن اضافه پنس، آن را از وسط باز کنید و اتو بزنید,اگر به راحتی باز نشد و نوک  آن پف کرد، به آن  خاطر است که  در دوخت نوک پنس دقت کافی به عمل نیامده است.

همه نکات مهم درباره پنس لباس

برای دوختن پارچه های کشی یا تریکو ، یک نوار راسته «2 سانتی متری» با طولی بلندتر از پنس آماده کنید و آن را وسط پنس قرار دهید و چرخ نمایید.

پس از چرخ کردن، پنس را اتو کنید.

همه نکات مهم درباره پنس لباس

نحوه دوختن پنس در پیراهن

این نوع پنس یک نوک در بالا تنه و یک نوک در دامن دارد و قسمت پهن پنس معمولاً در کمر قرار می گیرد, یکبار در قسمت پهن در کمر شروع به دوخت کنید تا به نوک باریک ختم شود و یک بار دیگر برعکس به سمت بالاتنه دوخت شود.

در نوک پنسها اضافه نخ را چند بار گره زده و اضافه آن چیده شود, ناحیه پهن پنس (حدوداٌ کمر) را چرت بزنید تا بتوانید وسط پنس را باز کنید, این عمل برای قرار گرفتن پنس است.

همه نکات مهم درباره پنس لباس

نحوه انتقال مهمترین پنس ها

حالت اول: انتقال پنس به پهلو

برای الگوی جلو ۱۰ مکان هست که می توانیم پنس را به آن جا ها منتقل کنیم همانگونه که در تصویر زیر مشاهده می کنید,که ساسون اولیه به عنوان ساسون مبنا در پهلو هست,حدود ۵ تا ۷ سانت پایین تر از حلقه آستین روی خط پهلو جلو ، خطی مستقیم به نوک سینه رسم میکنیم و آن را میچینیم,برای افرادی که سینه بزرگ دارند بهتر است در لباس حتماً از این پنس استفاده شود.

انتقال پنس به پهلو

آنچه در مسئله انتقال پنس بسیار مهم است کشیده شدن کلیه خطوط به نوک سینه است

تنها با رعایت این مسئله می توانید الگوی خود را بدون داشتن برجستگی روی پارچه بیاندازید,در ضمن دقت فرمایید اگه خواستین یکی از ساسون هارا ببندید باید حتما از جای دیگر باز کنید,اگه باز نشه آن موقع برجستگی لازم روی الگو هست و روی پارچه انتقال داده نشده و موقع پوشیدن از بعضی جاها لباس کشیده میشود,برش ها و چین ها بدون آنکه لباس گشاد شود با انتقال پنس ایجاد می شوند.

حالت دوم : انتقال پنس به وسط سرشانه

ابتدا خطی از وسط سر شانه به نوک سینه وصل می کنیم و آن را می چینیم سپس ساسون قبلی را می بندیم,در ضمن به برشی که از سر شانه ایجاد می کنیم و تا کمر یا پایین تر ادامه می دهیم برش پرنسسی می گویند,همچنین به جای داشتن ساسون می توانیم فضای ایجاد شده را به شکل چین در لباس در آوریم و لباس ما چین در سرشانه خواهد داشت.

انتقال پنس به وسط سرشانه

حالت سوم : انتقال پنس به حلقه آستین ( برش عصایی)

در این حالت از حلقه آستین در قسمت کارور یا حداکثر ۲ سانت بالاتر و یا پایین تر آن خطی به نوک سینه رسم می کنیم,می توان این خط را در قسمت نوک سینه با پیستوله به شکل هلال در آورد که در این صورت به این نوع برش « برش عصایی» می گویند.

انتقال پنس به حلقه آستین ( برش عصایی)

حالت چهارم: انتقال پنس به تقاطع حلقه با سرشانه

ساسون در تقاطع حلقه با سرشانه انتقال داده  شده این ساسون می تواند در طول سرشانه تغییر مسیر دهد.

انتقال پنس به تقاطع حلقه با سرشانه

حالت پنجم : انتقال پنس به تقاطع سرشانه و حلقه آستین

این بار خط را از تقاطع سرشانه به نوک سینه رسم می کنیم از این حالت می توان بعنوان برش استفاده کرد.

انتقال پنس به تقاطع سرشانه و حلقه آستین

حالت ششم : انتقال پنس به تقاطع خط پهلو با خط کمر ( ساسون فرانسوی)

از تقاطع خط کمر با خط پهلو خطی را به نوک سینه رسم می کنیمو می چینیم سپس علاوه بر ساسون زیر بغل ساسون زیر سینه را هم می بندیم,و چون این ساسون کاملا اریب است در دوخت آن باید دقت لازم را بخرج داد.

انتقال پنس به تقاطع خط پهلو با خط کمر ( ساسون فرانسوی)

حالت هفتم : انتقال پنس به کمر

بطور عادی در زیر سینه پنسی داریم میتوان آن را چید و پس از بستن پنس زیر بغل این فضا کاملا به زیر سینه منتقل شود,در این حالت پنس زیر سینه از حالت های قبل پهن تر خواهد شد ,برای لباس های کمر کرست معمولا از این پنس استفاده می شود .

انتقال پنس به کمر

حالت هشتم: انتقال پنس به تقاطع خط مرکزی جلو و کمر

انتقال پنس به تقاطع خط مرکزی جلو و کمر

حالت نهم : انتقال پنس به خط مرکزی جلو

وقتی پنس به خط مرکزی جلو منتقل می شود معمولا به شکل چین می نواند روی خط سینه خود را نشان می دهد,جلو نیز بدلیل اریب شدن درز می خورد.

انتقال پنس به خط مرکزی جلو

حالت دهم : انتقال پنس به حلقه گردن

در این حالت داخل یقه دارای چین و یا پنس است در حالیکه لباس گشاد نمی شود.

انتقال پنس به حلقه گردن

آموزش الگوی پنس ها

رسم الگوی پنس ها را در این آموزش فرا خواهید گرفت.

برای رسم پنس ها ابتدا باید محل سر سینه را الگو پیدا کنیم. فاصله ی سینه را نصف کرده و از خط قد جلو اندازه می زنیم. 10=20/2

از گودی گردن به صورت کج، طول سینه را اندازه می زنیم یعنی 20 سانتی متر.

برای پنس سرشانه 1/10 نصف سینه را اندازه می گیریم. 5=50/10

هر شانه را نصف می کنیم. 7=14/2

از روی خط شانه هفت سانتی متر اندازه می گیریم. سپس cm 5 پنس اندازه می گیریم. مجددا cm 7 ما بقی را اندازه می گیریم. پنس بدست آمده را به سر سینه وصل می کنیم.

باید کمبود کارور را به کارور اضافه کنیم و به سرشانه جدید وصل کنیم در آخر حلقه را می کشیم.

پنس کمر

اختلاف نصف سینه و نصف کمر را بدست می آوریم 15=35-50

حاصل را تقسیم بر 4 کرده، پنس ها را ایجاد می کنیم. 3.5 = 4 ÷15

تذکر : پنس جلو را به خاطر برآمدگی شکم کمتر می گیریم و به پنس پشت اضافه می کنیم. پنس پهلو هر کدام 3.5 سانتی متر به خط سینه وصل می کنیم.

براي پنس جلو از فاصله سینه خطی مستقیم به کمر وصل می کنیم. Cm 1 از یک طرف و cm 1 از طرف دیگر جدا می کنیم و به خط سر سینه وصل می کنیم. بنابرین پنس جلو cm 2 می شود.

برای پنس پشت کمر پشت را بدون محاسبه پنس بقل اندازه می گیریم و نصف می کنیم. خطی مستقیم به خط سینه وصل می کنیم. سپس 5 را نصف کرده از هر طرف اندازه می گیریم و به خط سینه وصل می کنیم.

پنس زیر سینه

از خط مقابل سینه 5 تا 7 سانتی متر پایین آمده به صورت کج خطی به نوک سینه وصل می کنیم.

پنس سرشانه پشت

این پنس برای اشخاصی است که کارور پشت شان  از سرشانه بیرون زده، ابتدا از خط کارور مستقیم به طرف سرشانه وصل می کنیم. اضافه بدست آمده را به اضافه سرشانه کرده تقسیم بر 2 می کنیم.  8=16/2=2+14

سر شانه را نصف کرده به صورت cm 8 خطی مستقیم به سر پنس پشت وصل می کنیم، اضافه بدست آمده را از سرشانه به صورت پنسی به طول 8 تا 10 سانتی متر ایجاد می کنیم.

در سایر شبکه های اجتماعی حجاب حدیث نیز به ما بپیوندید.

  1. آپارات

  2. یوتیوب

  3. بلاگفا

  4. فیلیکر

  5. پینترست

  6. لینکداین

  7. توییتر

  8. اینستاگرام

  9. تلگرام