مانتو عربی

مانتو عربی

مانتو های عربی یا عبایی مانتو هایی هستند که در کشور های عربی خانم ها به عنوان پوشش خارج از خانه استفاده میکنند در هر کدام از کشور های عربی مدل ها و طرح های مختلفی از مانتو عربی وجود دارد اما همگی یک سری وجوه مشترک دارند ، مثل این که همگی بلند و نسبتا گشاد هستند به همین علت حجاب خوبی دارند و در عین حال در دست و پا نیستند و به خانم ها آزادی بیشتری در رفت و آمد ها میدهد, از آن رو خانمهایی که مشکل آرتروز گردن دارند و نمی توانند از چادر استفاده کنند و به دنبال پوششی مانند آن هستند می توانند از مانتو عربی بهره گیرند.

“نکته”

نقشهای گوناگون این مدل با پارچه های زیر در فروشگاه موجود می باشد:

1) مازاراتی در رنگهای گوناگون

2) کن کن ندا

3) کن کن آیتک

4) کن کن ژرژت

5) مهارجه

6) حریرالاسود

برای خرید آسان لطفا بر لینک های زیر کلیک نمایید:

1) طرح مذکور کد 001

2) طرح مذکور کد 002

3) طرح مذکور کد 003

4) طرح مذکور کد 004

5) طرح مذکور کد 005

6) طرح مذکور کد 006

“لینک خرید, بر روی تصویر”

                    لینک مشخصات پارچه ها